Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

UPNet arbejde

UPNet arbejde

Universitetspædagogisk Netværk (UPNet) har opgaver inden for rådgivning, udvikling, undervisning og forskning. 

UPNet skal således:

  • Rådgive Aarhus Universitets ledelse i spørgsmål vedrørende universitetspædagogik og kvalitet i undervisning.
  • Rådgive om universitetspædagogik i øvrigt på Aarhus Universitet og behandle forespørgsler
  • forestå adjunktuddannelsen i universitetspædagogik samt andre undervisningsopgaver på universitetsniveau.
  • Udgøre rammen for samarbejde mellem de fem deltagende enheder om bl.a. forskningsprojekter inden for universitetspædagogik, uddannelse og opkvalificering af forskere inden for feltet konferencevirksomhed.
  • Repræsentere Aarhus Universitet i universitetspædagogiske spørgsmål, herunder deltage i relevant udvalgs- og udredningsarbejde samt i Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), universitetspædagogiske konferencer m.v.

Læs om: