Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

UPNet arbejde

UPNet arbejde

Bemærk venligst:
AU Universitetspædagogisk Netværk (UPNet) eksisterer pr. 1. oktober 2020 ikke længere. Opgaverne, herunder AU Universitetspædagogikum (Adjunktkursus) som før har været varetaget af UPNet, varetages nu af AU Centre for Educational Development (CED).

Hjemmesiden for CED findes her.


Universitetspædagogisk Netværk (UPNet) har opgaver inden for rådgivning, udvikling, undervisning og forskning. 

UPNet skal således:

  • Rådgive Aarhus Universitets ledelse i spørgsmål vedrørende universitetspædagogik og kvalitet i undervisning.
  • Rådgive om universitetspædagogik i øvrigt på Aarhus Universitet og behandle forespørgsler
  • forestå adjunktuddannelsen i universitetspædagogik samt andre undervisningsopgaver på universitetsniveau.
  • Udgøre rammen for samarbejde mellem de fem deltagende enheder om bl.a. forskningsprojekter inden for universitetspædagogik, uddannelse og opkvalificering af forskere inden for feltet konferencevirksomhed.
  • Repræsentere Aarhus Universitet i universitetspædagogiske spørgsmål, herunder deltage i relevant udvalgs- og udredningsarbejde samt i Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), universitetspædagogiske konferencer m.v.

Læs om: