Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bemanding og organisering

InTeL er bemandet med erfarne undervisere, forskere og undervisningsudviklere fra de fire pædagogiske centre ved Aarhus Universitet: CESU, CUDIM, CUL og STLL organiseret i hhv. et underviserteam og et udviklings- og driftsteam.

Underviserteamet varierer fra afholdelse til afholdelse, men vil altid bestå af undervisningsudviklere, undervisere og/eller undervisningskyndige forskere fra hvert af universitetets fire fakulteter. Dertil kommer, at undervisningsmaterialerne på modulet er udarbejdet i fællesskab af universitetets eksperter inden for de respektive emner. Undervisere på modulet bliver omtalt som e-moderatorer, da deres rolle ikke er at formidle pensum i klassisk forstand, men i stedet at guide og moderere læringsprocessen.

Udviklings- og driftsteamet, også refereret til som redaktionsgruppen, er nedsat af UPnet-ledelsen og udgøres pt. af følgende:

●     Mikkel Godsk (STLL, ST), redaktør

●     Dorte Sidelmann Rossen (CUL, BSS), redaktør

●     Jens Laurs Kærsgaard (CESU, HEALTH), redaktør

●     Karen Louise Møller (CUDIM, ARTS), redaktør

Redaktionsgruppen har det faglige, indholdsmæssige ansvar samt varetager den overordnede ledelse og udvikling af modulet.