Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Introduction to Teaching and Learning

Introduction to

Teaching and Learning

  • InTeL

Modulbeskrivelse

Introduction to Teaching and Learning (InTeL) er et nyt basismodul i universitetspædagogik for undervisere på alle niveauer, indenfor alle fagområder og med forskellige former for undervisning. Modulet introducerer bredt til undervisning og læring, herunder centrale begreber og metoder til at skabe kvalitet i undervisningen såsom alignment, aktiv læring, læringsmål, educational IT, eksamen og evaluering. Endvidere giver modulet mulighed for at dykke ned i temaer om forelæsning, holdundervisning, vejledning, laboratorieundervisning og klinisk undervisning med tips og tricks til, hvordan man kan udvikle sin egen undervisning eller vejledning.

Modulet bliver afholdt to gange om året (januar og august).

Læringsmål

Efter modulet vil kursisten være i stand til:

  • At identificere elementer fra egen undervisning, som kan udvikles med henblik på at forbedre de studerendes læring.
  • At hæfte et pædagogisk princip eller værktøj på det identificerede element.
  • At argumentere kort for hvordan det valgte princip eller værktøj forventes at forbedre de studerendes læring.

Når modulet er færdigt har kursisten udviklet en konkret undervisningsplan, som kan bruges i egen undervisning.

Deltagelse

Modulet er estimeret til at tage ca. 7  timer og løber over en uge. Indholdet i modulet er en blanding af tekst, video og aktiviteter. I løbet af ugen skal deltagerne løse fire forskellige opgaver og både arbejde selvstændigt og forholde sig til andre deltageres bidrag. Modulet bygger i høj grad på aktiv deltagelse og peer feedback, og derfor er det vigtigt, at alle er med fra ugens start og har mulighed for at bidrage jævnt hen over ugen. Deadline for den afsluttende opgave skal af samme grund overholdes. Det er muligt at følge modulet uafhængigt af sted og tidszone, hvis blot kursisten sørger for at følge flow'et i modulet.

Modulet er på engelsk og undervisningen foregår som udgangspunkt også på engelsk.

Ved tilfredsstillende gennemførelse af modulet udstedes et diplom.