Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Værd at vide om kurset

Målgruppe

Adjunktkurset er for alle adjunkter og post.docs på Aarhus Universitet. Kurset er obligatorisk og en forudsætning for lektoransættelse.

Forudsætninger for deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse, at adjunkterne har undervisning i det semester de skal på kursus i, da en væsentlig del af kurset består i (1) at drøfte planlægning af undervisningsforløb med afsæt i den undervisning, adjunkterne er involverede i/har ansvaret for, og (2) afprøve forskellige ændringer i den aktuelle undervisning.
Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse i AU’s universitetspædagogiske kursus at adjunkterne har en vejleder. Yderligere information kan findes her.

Omfang og forberedelse

Kursets omfang svarer til i alt ca. 150 timers arbejde.
Der skal påregnes forberedelse til hvert enkelt kursusmodul.

Forud for deltagelse i modul 1 skal man til læsning af litteratur og opgaveløsning påregne ca. 25-30 timers arbejde (dertil timerne på internatet).
Modul 2 (Educational IT) kræver ca. 25 timer. Modulet vil blive gennemført i et blended learning format på BSS, ARTS og HEALTH og som et rent online forløb på ST.
Til modul 3 (re-design modulet) skal man planlægge med ca. 20 timer til forberedelse og deltagelse i mødegange samt ca. 25 timer til eget undervisningseksperiment.
Modul 4 kræver ca. 30 timer i alt til forberedelse og deltagelse i afslutningsdagen.
Det er normen at adjunktkurset gennemføres i et semester.   

Aktivitetskrav og kursusbevis

For at kurset kan betragtes som gennemført og kursusbevis kan udstedes skal følgende være opfyldt:

  • Fremmøde til planlagte mødegange (minimum 80% tilstedeværelse i hvert kursusmodul)
  • Forberedelse i henhold til de beskrevne opgaver på kursets Blackboardside
  • Rettidig aflevering af opgaver etc.
  • Aktiv deltagelse i mødegange og kursusmodulerne som helhed

Sted

Modul 1: Internatkursus på Sandbjerg Gods (forår) eller Kystvejens konferencecenter, Grenå (efterår)
Modul 2, 3 og 4: Campus Aarhus  

Pris 

Kurset er gratis og forudsætter ansættelse på Aarhus Universitet.

Ansøgning om optagelse og kursuspladser 

Hvert af fakulteterne på AU har et begrænset antal pladser på kurset. Det er fakulteterne selv, der står for en prioritering af ansøgerne, såfremt der er flere ansøgere end pladser, ligesom fakulteterne også endeligt godkender deltagelse.
Ansøgerne vil via mail blive orienteret om deres ansøgning kan imødekommes.

Læs mere om proceduren for ansøgning og optagelse på kurset her.

Kursussprog 

Kurset afholdes på engelsk i efteråret for både dansk- og engelsktalende deltagere. Alt kursusmateriale vil derfor være på engelsk, herunder kursusside i Blackboard, tekster etc. Deltagerne skal desuden uploade opgaver, feedback etc. på engelsk.

I foråret afholdes kurset på dansk. 

Læs mere om arbejdsnormering og vejleders rolle samt regler og praksis omkring adjunktkurset