Bemanding og organisering

InTeL er bemandet med erfarne undervisere, forskere og undervisningsudviklere fra de fire pædagogiske centre ved Aarhus Universitet: CESU, CUDIM, CUL og STLL organiseret i hhv. et underviserteam og et udviklings- og driftsteam.

Underviserteamet varierer fra afholdelse til afholdelse, men vil altid bestå af undervisningsudviklere, undervisere og/eller undervisningskyndige forskere fra hvert af universitetets fire fakulteter. Dertil kommer, at undervisningsmaterialerne på modulet er udarbejdet i fællesskab af universitetets eksperter inden for de respektive emner. Undervisere på modulet bliver omtalt som e-moderatorer, da deres rolle ikke er at formidle pensum i klassisk forstand, men i stedet at guide og moderere læringsprocessen.

Udviklings- og driftsteamet, også refereret til som redaktionsgruppen, er nedsat af UPnet-ledelsen og udgøres pt. af følgende:

●     Mikkel Godsk (STLL, ST), chefredaktør

●     Linda Greve (CUL, BSS), redaktør

●     Mads R. Dahl (CESU, HEALTH), redaktør

●     Tina B. Keiding (CUDIM, ARTS), redaktør

●     Nina V. Adolfsen (STLL, ST), sekretær

●     Julie L. Facius (CUL, BSS), tilmelding og webmaster

●     Anna H. Helleberg (STLL, ST), teknik og design

Redaktionsgruppen har det faglige, indholdsmæssige ansvar samt varetager den overordnede ledelse og udvikling af modulet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.03.2017