Du er her: AU Om AU  Universitetspædagogisk Netværk Adjunktkursus Værd at vide om kurset

Værd at vide om kurset

Målgruppe

Adjunktkurset er for alle adjunkter og post.docs på Aarhus Universitet. Kurset er obligatorisk og en forudsætning for lektoransættelse.

Forudsætninger for deltagelse

Det er en forudsætning for deltagelse, at adjunkterne har undervisning i det semester de skal på kursus i, da en væsentlig del af kurset består i (1) at drøfte planlægning af undervisningsforløb med afsæt i den undervisning, adjunkterne er involverede i/har ansvaret for, og (2) afprøve forskellige ændringer i den aktuelle undervisning. Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse i AU’s universitetspædagogiske kursus at adjunkterne har en vejleder.

Det er normen at adjunktkurset gennemføres i et semester. Der kan ved ansøgning herom gives dispensation herfra.

Læs mere om arbejdsnormering og vejleders rolle samt regler og praksis omkring adjunktkurset

Omfang og forberedelse

Kursets omfang er 5 ECTS svarende til i alt ca. 150 timers arbejde.

Der skal påregnes forberedelse til hvert enkelt kursusmodul.
Forud for deltagelse i modul 1 (internat) skal man til læsning af litteratur og løsning af opgaver påregne ca. 30 timers arbejde (dertil timerne på selve internatet) Man skal regne med ca. 30 timers arbejde i tilknytning til det valgfrie modul 2. Endelig skal man planlægge med ca. 30 timers arbejde i den periode Educational IT-kurset på modul 3 løber, og det tager godt 20 timer at skrive egen portfolio forud for afslutningsdagen på modul 4.

Læs mere om AU's regler om undervisningsportfolio

Aktivitetskrav og kursusbevis

For at et kursusmodul kan betragtes som gennemført skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Fremmøde til planlagte mødegange (minimum 80% tilstedeværelse i hvert kursusmodul)
  • Forberedelse i henhold til de beskrevne opgaver
  • Rettidig aflevering af opgaver etc.
  • Aktiv deltagelse i mødegange og kursusmodulerne som helhed

Kursusbevis udstedes når alle moduler er gennemført og udleveres i forbindelse med det afsluttende modul 4.

Sted

Sandbjerg Gods (Modul 1), Campus Aarhus (modul 2, 3 og 4). 

Pris 

Kurset er gratis og forbeholdt ansatte på Aarhus Universitet.

Kursuspladser 

Hvert af de fire fakulteter på AU har et begrænset og ligeligt antal pladser på kurset. Det vil være fakulteterne selv, der vil skulle stå for en prioritering af ansøgerne, såfremt der er flere ansøgere end pladser.

Læs mere om proceduren for ansøgning og optagelse her

Kursussprog 

Kurset afholdes på dansk hvert semester og på engelsk i hvert efterårssemester. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.03.2017