Efterår 2017

Modul 1: Introduktionsmodulet:

 • Mandag d. 21. - onsdag d. 23. august 2017 på Sandbjerg Gods (internat).

Modul 2: Ét af tre valgfrie moduler (campus Aarhus) 

Emne                                      

1. kursusdag              

2. kursusdag                            

1. Vejledning 

Torsdag 5/10

Onsdag 25/10

2. Forelæsninger  

Tirsdag 26/9

Tirsdag 24/10

3. Holdundervisning

Torsdag 7/9   

Torsdag 26/10

 

         


Modul 3: Educational-IT – modul om e-læring i undervisningen (campus Aarhus og online)

Modulet afholdes fakultetsvist og falder i perioden uge 43-49. Det er berammet til 30 timer.

ARTS:

 • Onlineperiode 25/10 - 7/12 
 • Mødedag i Aarhus 2/11 kl. 10:00-16:00 
 • Aflevering af produkt: senest 5/12 
 • Kursussiden i Blackboard (bb.au.dk) forventes åben d. 25/10 


BSS:

 • Undervisningsperiode: 30/10 – 8/12 
 • Workshop hos Center for Undervisning og Læring (CUL): 2/11 kl. 9.00 - 14.00 (mødegang) 
 • Projektperiode: (delvist online, delvist i egen undervisning): 3/11 - 7/12 
 • Kollektiv vejledning og præsentation af aktivitet: 8/12 kl. 10:00-12:00 (mødegang) 
 • Kursussiden i Blackboard: forventes åben d. 24/10

ST:

 • Undervisningsperiode online lørdag 4/11 til mandag 4/12. 
 • Online workshop 9/11 kl. 12:00-14:00 
 • Online vejledning 28/11 (30 min. efter aftale) 
 • Seminar hos ST Learning Lab 4/12 kl. 14:00-17:00
 • Kursussiden i Blackboard forventes åben 2/11

HEALTH:

 • Introduktionsdag: 31/10 kl. 9.15-15.00 
 • Det Digitale Værksted: 14/11 kl. 9.15-16.00 
 • Projekt præsentationsdag: 29/11 kl. 9.15 – 14.00 
 • Vejledermøde aftales individuelt 
 • Kursussiden i Blackboard forventes åben d. 24/10 (www.bb.au.dk)

Modul 4: Afslutningsdag (campus Aarhus):

 • Tirsdag d. 12. december 2017