Du er her: AU Om AU  Universitetspædagogisk Netværk Adjunktkursus

Adjunktkursus

ADJUNKTKURSUS

 • Universitetspædagogik for adjunkter og post.docs
  på Aarhus Universitet

Introduktion

Universitetspædagogisk Netværk (UPNet) har gennem en årrække forestået adjunktuddannelsen i universitetspædagogik (adjunktpædagogikum) ved Aarhus Universitet.

Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen af undervisningen gennem øget viden, flere færdigheder, mere refleksion, flere bevidste valg og mere videndeling.

Kurset er tilrettelagt således, at kursusaktiviteterne i et vist omfang direkte kan støtte den undervisning, som kursisterne er involveret i gennem bl.a. støtte til planlægning, til implementering af og eksperimenter med undervisningsformer, produktion af (elektronisk) undervisningsmateriale mv.

Endelig er det en central del af kurset, at kursisterne løbende arbejder med udarbejdelsen af egen undervisningsportfolio til brug ved ansøgning af videnskabelige stillinger (AU's regler om undervisningsportfolio).

Kurset er tænkt som grundlag for det obligatoriske supervisionsforløb, der er en del af den samlede pædagogiske uddannelse for adjunkter ved Aarhus Universitet. Se regler og praksis for adjunktkurset her.

 

Adjunktkursets overordnede struktur

Kurset afvikles som fire moduler:

Modul 1: Introduktionsmodulet

Modulet afvikles som et 3 dages internat på Sandbjerg Gods.

Indholdsmæssigt er fokus på:

 • egen udvikling som underviser på universitetet
 • de studerende (på mit fag)
 • læringsteori med fokus på de studerendes læring
 • undervisningsplanlægning (med afsæt i teori og egen undervisning)
 • undervisningsformer

Arbejdsmæssigt svarer modulet til ca. 60 timer (2 ECTS), heraf skal man påregne 25-30 timers arbejde forud for modul 1.

Modul 2: Valgfrit modul

Ét af de valgfrie moduler skal følges. Pt. udbydes følgende valgfrie moduler: Holdundervisning, Vejledning og Forelæsning.

Alle moduler har det format, at man mødes 1 kursusdag efterfulgt af en periode, hvor den enkelte kursist har mulighed for at afprøve forskellige mindre eller større ændringer i egen undervisning.

Modulerne afsluttes med 1 kursusdag hvor resultater og erfaringer fremlægges og drøftes.

Arbejdsmæssigt svarer et modul til ca. 30 timer (1 ECTS).

Man skal kun følge et valgfrit modul, men man må gerne følge flere.

Modul 3: Educational IT – modul om e-læring i undervisning

Modulet gennemføres fakultetsvis og indholdet vil være forskellig under hensyntagen til forskellige Educational IT strategier på de fire fakulteter. Nærmere oplysninger foreligger senere.

Indholdsmæssigt fokuserer modulet på:

 • blended undervisning (hvor tilstedeværelsesundervisning understøttes af e-læring)
 • hands-on erfaring med forskellige e-læringsmetoder og teknologier
 • produktion af (mindst) ét digitalt undervisningsobjekt til brug i eget kursus
 • re-design af eget (kommende) undervisningsforløb

Arbejdsmæssigt svarer modulet til 30 timer (1 ECTS)

Modul 4: Afslutningsmodul

Modulet består af en afslutningsdag torsdag.

Fokus på afslutningsdagen er:

 • feedback på eget udkast til undervisningsportfolio
 • fremlæggelse af udvalgte produkter fra modul 2 og 3

Arbejdsmæssigt svarer modul 4 til 30 timer (1 ECTS).


Det er normen at adjunktkurset gennemføres i et semester. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 07.09.2017